http://youtu.be/AjjzJiX4uZo

Tim Cook har varit tydlig med att det Apple han styr över, ska stå upp för mångfald, jämlikhet och mänskliga rättigheter. Apple har en sektion på sin webbplats för mångfald, där det berättas mer om de ansträngningar man gör för att bli bättre på det området.

Denise Young-Smith som är HR-chef hos Apple, är berättarröst i den film som presenterar Apples tankar om hur mångfald berikar. Eddy Cue blinkar förresten förbi i filmen på slutet.

Apple Tim Cook

”Together, we are committed to diversity within our company and the advancement of equality and human rights everywhere.”

–Tim Cook, CEO Apple