Steve Wozniak

USA är märkligt nog på många sätt underutvecklat vad gäller mobiltäckning och bredbandstäckning. Liksom de flesta amerikaner är även Steve Wozniak i klorna på kabeltevebolag för bredband och konkurrerande mobiloperatörer för mobilnät. Kabeltevebolagen vill kunna prioritera och ta extra betalt för nättrafik från vissa källor, vilket urholkar fri och jämlik tillgång till internetSteve Wozniak propagerar för nätneutralitet med egna exempel på problemet i ett öppet brev till den federala kommunikationsmyndigheten FCC.

”Imagine that when we started Apple we set things up so that we could charge purchasers of our computers by the number of bits they use. The personal computer revolution would have been delayed a decade or more. If I had to pay for each bit I used on my 6502 microprocessor, I would not have been able to build my own computers anyway.”