Apple Google

Apple och Google har i ett gemensamt uttalande gått ut med att man lägger ned alla rättsliga åtgärder gentemot varandra vad gäller patentfrågor. Företagen kommer dessutom att samarbeta kring reformer av patentsystemet. Det blir ingen korslicensiering av patent och uppgörelsen påverkar inte Apples och Samsungs pågående konflikt.

Apple-Google Agreement to Dismiss

”Apple and Google have agreed to dismiss all the current lawsuits that exist directly between the two companies. Apple and Google have also agreed to work together in some areas of patent reform. The agreement does not include a cross license.”