Banksy

Större delen av oss är deltagare i ett enormt stort socialt experiment. Vi bär omkring på små kraftfulla datorer som ständigt är i kontakt med interwebben genom etern och som när som helst kan ge oss impulser från kända och okända, locka till egna utsändningar av diverse infall och leverera söta kattungar rakt in i våra ögon varhelst vi befinner oss.

Som en del i detta experiment finns också faran att helt eller gradvis komma i vägen för normal mellanmänsklig samvaro och kommunikation. Oskar Andermo har postulerat åtta vettiga etikettregler för användande av iPhone bland folk.

  1. Don’t look at your phone while playing with your kids.
  2. Don’t answer your phone while at the hairdresser.
  3. Don’t order food or coffee while you are on the phone.
  4. Don’t look at your iPhone during dinner with your family or friends.
  5. Put your iPhone on silent in meetings, at large gatherings, and during movies.
  6. When experiencing a fantastic moment, focus on the moment and not on your camera!
  7. Don’t use your iPhone while driving.
  8. Don’t walk and play with your iPhone.

”Just a few years back we were all living without a computer in our pocket, and from what I remember, we were still OK.”