Grafit Luleå

Jag har länge följt norrländska Grafit som är Apple Premium Reseller, från första butiken i Luleå, till expansion i Umeå och senast invigningen av Grafits stora butik i Luleå. Grafit som förutom butiker även är stora inom skolförsäljning och service, har nu blivit uppköpta av MacSupport som på det sättet täcker in hela Sverige från Malmö till Luleå.

”– Vi har samarbetat sedan flera år, framförallt inom skolområdet, så vi vet redan att företagen fungerar bra ihop och har samma värderingar. Vi ser fram mot att i och med sammangåendet med MacSupport få en helt annan styrka bl.a. när vi går in i stora upphandlingar, säger Patrick Jonsson, VD för Grafit.”