Byte Magazine Volume 06 Number 04 - Future Computers (April 1981)

Det är svårt att förutsäga hur framtidens prylar kommer att se ut och fungera. Det har det alltid varit. Harry McCracken har en bra artikel i ämnet som tar sin utgångspunkt i en skämtsam illustration av Robert Tinney till ett nummer av Byte Magazine från april 1981 som handlar om framtidens datorer. En förminskad dator enligt dåtidens snitt har blivit bärbar som ett armbandsur.

Riktigt revolutionerande produkter som iPhone bortser från det som är normen idag och fungerar på ett nytt sätt. Räkna med att Apples insteg vad gäller bärbar teknik inte ser ut och fungerar som det Samsung och andra räknat med när de smakat på namnet iWatch.

”We tend to think that new products will be a lot like the ones we know. We shoehorn existing concepts where they don’t belong. Oftentimes, we don’t dream big enough.”