Apple logo x 7

Det har länge spekulerats i om att AAPL är moget för en aktiesplit. Apples aktie har tidigare delats år 2000 och 2005, men har sedan fått växa så att priset för en enskild aktie ofta ligger utanför det enskilda aktieköpare är villiga att gå in med. Att AAPL nu splittas till sju för en, möjliggör bland annat att Apples anställda snabbare får en chans att utnyttja aktieoptioner.

Att splitta aktien ökar inte värdet, men på sikt kan det konvertera en drös Applefans till att även bli aktieägare i sitt favoritbolag och den vägen öka handeln i och värderingen av Apples aktie. Det ska bli spännande att se hur AAPL påverkas från och med 9 juni 2014.

”Each Apple shareholder of record at the close of business on June 2, 2014 will receive six additional shares for every share held on the record date, and trading will begin on a split-adjusted basis on June 9, 2014.”