Apple Pro Mouse

Abraham Faraq var länge Apples Senior Mechanical Engineer of Product Design. I den rollen ingick många utvecklingssteg för datormusen som Apple lyckades göra tillförlitlig och överkomlig i och med introduktionen av Lisa 1983. Varje gång en mus med flera knappar var på gång att utvecklas klev Steve Jobs fram och stoppade produkten ifråga.

Turerna var många och ofta dråpliga, men det hårdnackade motståndet mot multifunktionsmöss betalade sig i slutändan. Den helt knapplösa Apple Pro Mouse blev först med att helt skippa mekaniken med en rullande kula på undersidan och istället använda infrarött ljus för att känna av rörelse mot underlaget.

Apple Pro Mouse

Att Ctrl–klicka gav tillgång till alternativa funktioner, vilket i förlängningen ledde fram till dagens Magic Mouse som lyckas vara knapplös men ändå konfigurerbar och flexibel, genom sensorer under skalet som möjliggör höger- och vänsterklick samt gester för att skrolla med mera.

”I’m Marketing. It’s a marketing team of one. And we’re not doing that product.”

– Steve Jobs