När Appleskallar samlas för att se en strömmad produktpresentation kan det mycket väl gå till ungefär såhär. Alla de vanliga element som vi vant oss vid från Apples keynotes täcks väldigt träffande in av Vooza.

Apple Fanboys Vooza

”Jony Ive! Look at that bald head.. it’s so minimalist.”