http://youtu.be/jiyIcz7wUH0

Det finns nästan ingen mänsklig verksamhet där en iPad Air inte passar in. Poesi är kärnan i Your Verse som visar passionerade människor som använder iPad för att göra det de brinner för. Apple har en ny sektion på sin webbplats för Your Verse som berättar mer om det som visas i reklamfilmen. Life on iPad smäller på med än fler berättelser om hur iPad används till allt möjligt.

iPad your verse

”We don’t read and write poetry because it’s cute. We read and write poetry because we are members of the human race. And the human race is filled with passion. And medicine, law, business, engineering — these are noble pursuits and necessary to sustain life. But poetry, beauty, romance, love — these are what we stay alive for.”