http://youtu.be/Xp697DqsbUU

Något har hänt med Apple. Det är helt klart inte Steve Jobs osentimentala ande som drar i trådarna när Apple gör något så ovanligt som uppmärksammar ett jubileum. Det här med att hålla reda på när sådant som att Macintosh fyller 30 år har traditionellt sett varit förbehållit oss Applefans vid sidlinjerna. Att Apple nu på bred front hyllar Macintosh 30-årsjubileum passar å andra sidan in i den mer patriotiska och mer värdekonservativa berättelse som Apple gått in för.

Det började med en rörelse i USA inför det senaste presidentvalet som kritiserade att så många tillverkningsjobb flyttat till Kina. Apple har utnyttjat de logistiska möjligheterna med massproduktion i Asien maximalt och mötte kritiken med att peka på hur många jobb Apple skapat på hemmaplan genom sina butiker och marknaden för utveckling av appar.

Sedan kom signaler om att viss produktion skulle kunna flyttas tillbaka till USA och Apple lyfte fram ett nytt budskapDesigned by Apple in California. I och med Mac Pro har Apple dessutom tagit hem en del av produktionen till hemlandet. Att med hyllningen Mac 30 visa på en lång tradition av utveckling på hemmaplan i USA är en logisk följd av den nya berättelse Apple anammat.

Apple Mac 30

”Thirty years ago, Apple introduced the Macintosh with the promise to put the creative power of technology in everyone’s hands. It launched a generation of innovators who continue to change the world.”