Apple Q1 2014

Q1 2014 som för Apple avslutades 28 december 2013 visar feta siffror för det mesta. Det enda som helt väntat visar sämre resultat i kvartalsrapporten för Q1 2014 än motsvarande kvartal föregående år, är försäljningssiffrorna för iPod som i princip halverats (6 miljoner mot tidigare 12,6 miljoner). 51 miljoner sålda iPhone (rekord), 26 miljoner sålda iPad (rekord) och 4,8 miljoner sålda Macar är klart imponerande.

Omsättningen blev 54,5 miljarder USD med en nettovinst av 13,1 miljarder USD. Bruttomarginalen låg på 37,9 procent och internationell försäljning stod för 63 procent av omsättningen.

Jämför gärna denna kvartalsrapport mot den kristallkulekvartalsrapport som jag rapporterade om för drygt ett år sedan.

”We generated $22.7 billion in cash flow from operations and returned an additional $7.7 billion in cash to shareholders through dividends and share repurchases during the December quarter, bringing cumulative payments under our capital return program to over $43 billion.

Peter Oppenheimer – Apple CFO”