Jeff Keacher är lycklig ägare till en Macintosh Plus som stått orörd sedan mitten av 1990-talet. Jeff gav sig tusan på att släpa denna 27 år gamla antikvitet in i den moderna datoreran genom att få den gamla Macen att hantera en webbläsare, något den aldrig varit avsedd för. Efter mycket micklande lyckades projektet. Resultatet blev en extremt långsam process för att visa begränsade webbsidor, något som tydligt visar hur långt utvecklingen gått sedan Macintosh först gjorde debut.

Macintosh Plus

”Sure, it was slow as hell, but it worked! Data loaded, pages rendered, and links were clickable. Even forms sort of worked. Did I mention it was slow? It was slow. Soooo sloooow. Slow slow slow. Like, minutes to read and render a page slow.”