Steve Jobs childhood home

Garaget i det lilla huset på 2066 Crist Drive i Los Altos är inte vilket garage som helst. Det var här Steve Jobs och Steve Wozniak byggde den första Appledatorn och grundade Apple. Los Altos Historical Commision ska nu göra en utvärdering om detta enkla men historiskt viktiga hus är värt att skydda och bevara för eftervärlden.

”The property, located at 2066 Crist Drive in Los Altos, California, was Jobs’ childhood home since the seventh grade and its garage later became the location where Jobs, Steve Wozniak and other early employees would build the first Apple computers before officially forming the company in 1977.”