Apple organizational structure

I ett försök att tolka vilken roll Paul Deneve kan komma att få inom Apple, går Horace Dediu igenom Apples ovanliga organisationsstruktur. Horace väljer att skissa upp Apples organisation (vilken i grunden är en matrisorganisation) som ett hjul, där ena halvan är administration (sustain) och den andra halvan funktion/revolution (disrupt). Cirkelformen passar för övrigt elegant ihop med Apples fysiska organisation i och med  kommande  Apple Campus 2.

Produktkategorier bygger inom Apple inga egna strukturer med konkurrerande mål och vattentäta skott till andra produktlinjer, utan alla produktsegment nyttjar de funktioner som finns allt efter behov. När OS X behöver utvecklas skiftas resurser dit och när det är iOS som behöver kärlek flyttar resurserna dit.

Det är inte lätt att få den här typen av organisation att fungera väl men Apple har slipat på konceptet länge nu. En strategisk fördel som kommit ur detta är hur Apple kunnat nyttja sin enorma pengabinge till att ta fram avancerade tillverkningstekniker som satts i händerna på underleverantörer.

Apple kan på detta sätt snabbt skapa resurser till att ta fram avancerade komponenter  i jätteupplagor, vilket blir en viktig konkurrensfaktor gentemot konkurrenter som inte har tillräckliga muskler och tillräckligt strategiskt orienterad organisation för att arbeta på det sättet.

Paul Deneve

Horace fundering kring Paul Deneves roll hos Apple landar inom Brand management, den roll som Steve Jobs tidigare fyllde men som det idag inte finns någon klar ledare för inom Apple.

”Brand management is a crucial function in consumer-facing companies, and many brands-oriented companies orient their organizations (and power) around brand mangers.”