Asymco Smartphone Profits

Affärsmodellen för Apples iOS har mycket gemensamt med Microsofts tidigare succé med Windows. Kombinationen av en produkt som tilltalar en stor kundgrupp, en plattform som tål konkurrens och förmågan att generera merförsäljning för partners är  iOS styrka. Spaningen från Daniel Eran Dilger visar hur Apple bit för bit arbetat sig fram till denna position från ett starkt utgångsläge.

”The first aspect of how Apple attained and maintains its current position explains how the company got its foot in the door. The iPhone, when it was first unveiled in 2007, so captured the attention of consumers that it figuratively sucked all the oxygen out of the mobile industry, immediately becoming a famous household brand worldwide.”