Apple poster - Software sells Systems

Alla turer kring Apple och marknadsanalytikers märkliga värdering av AAPL skjuter in sig på hårdvara men missar helt vikten av mjukvara för att driva en hårdvaruplattform framåt. Apple har lyckats exceptionellt väl med att skapa ett ekosystem kring iOS och OS X som både attraherar användare och utvecklare.

Enkelheten och integreringen som följer av Apple Store, iTunes Store, App Store och Mac App Store är sällan något som tas med i spekulationer kring Apples framtid. Vikten av den fantastiska tillväxten på den kinesiska marknaden är också något som många inte tycks förstå.

Konkurrerande hårdvara må vara hur läcker som helst, men det som Apples konkurrenter saknar är en gemensam och ickefragmenterad plattform för att användarna enkelt ska kunna få ut mesta möjliga av sin hårdvara. Apple presenterar framöver på ett tydligare sätt hur viktig mjukvarusidan är för resultatet genom att skilja ut den från hårdvaruförsäljningen.

”More importantly, by outlining software sales separately, Apple will emphasize its clear advantage in attaching software profits to its hardware sales. The company already makes more money for every Mac, iPhone and iPad sold than its PC, smartphone and tablet competitors. Now analysts will see a clear detail of that extra software segment revenue that other PC, smartphone and tablet vendors aren’t earning at all.”