Jobbet med att ersätta Googles karttjänster fullt ut i Apples operativsystem går just nu in i ett avgörande skede. Apple har redan ersatt Googles geocoder med en egen som sköter om konverteringen av GPS-data till kartkoordinater och väntas snart göra sig av med allt i kartväg som Google levererar till Apple. Historien om det eskalerande kriget om geodata mellan Apple och Google beskrivs utförligt i en läsvärd artikel av Jessica E. Vascellaro och Amir Efrati.

”Apple wasn’t pleased with Google’s geocoding in part because Google’s geocoder wouldn’t let Apple use it unless Apple also showed a Google map every time it did so.”