Det är lätt att släta över eller helt missa de saker som Apple inte riktigt har ordning på i den allmänna euforin över alla framgångar. Men det är just när allt tycks gå som på räls som den egna framgången kan maskera de problem som kommer inifrån. Guy English talar klarspråk kring tre viktiga problemområden för Apple.

  • Det första problemet är att skapa ett sätt för att kunna hitta och konsumera det innehåll vi vill ha utan att behöva tänka på olika kanaler eller märkliga betalningsvägar.
  • Det andra stora problemet är iTunes som växt ur sin kostym för länge sedan och hotar att bli för Apple vad Windows XP blivit för Microsoft.
  • Det tredje problemet är att många av Apples egna utvecklare helt enkelt inte är lika hungriga och djärva som tidigare sedan de tjänat massor på Apples aktieuppgång.

”People who understand how Apple works and who comment upon it regularly should apply themselves to understanding the problems Apple faces. It’s good sport to shoot down the loons, that’s for sure. That’s easy. It’s time to criticize the champ.”