Walter Isaacson höll nyligen ett långt anförande om Steve Jobs vid John Adams Institute i Amsterdam. Hela föreläsningen på 90 minuter med frågestund ger en bra inblick i Steve Jobs liv och företagarstil. Hoppa gärna in vid 10:30 när den långrandiga introduktionen är klar.

”Isaacson also talks about the yacht that Steve was designed before he passed away, which is still in development in Amsterdam.”