Steve Jobs donerade i stort sett allt samlat historiskt material från Apple till Stanford University efter sin återkomst till Apple. Samlingen har sedan dess svällt med mer donerat material och är en guldgruva för datorhistoriker.

Romain Moisescot fortsätter att visa upp sköna historiska Applebilder. Inför nästa uppdatering av all about Steve Jobs.com har han fått tag i en mängd bilder från Steve Jobs äventyr med NeXT.