Till mångas glädje höll Steve Jobs själv i presentationen av iPad 2 och iOS 4.3 idag. Det var i stort sett samma klädkod som vanligt, fast Steve har äntligen skaffat ett bälte till sina jeans och har även bytt skomodell från sina klassiska New Balance.

”With more than 160 million iOS devices worldwide, including over 100 million iPhones, the growth of the iOS platform has been unprecedented. iOS 4.3 adds even more features to the world’s most advanced mobile operating system, across three blockbuster devices—iPad, iPhone and iPod touch—providing an ecosystem that offers customers an incredibly rich experience and developers unlimited opportunities.”
–Steve Jobs, Apple CEO