Apples chefsdesigner Jonathan Ive har varit en central och viktig person bakom Apples framgångar ända sedan Steve Jobs återkomst till Apple 1997. Därför är det inte särskilt märkligt att Apple velat försäkra sig om att Jony ska stanna hos företaget. Aktieoptioner som Jony fick 2008 när AAPL låg kring 100 USD hade som villkor att han skulle stanna några år till.

Nu har Jony möjlighet att lösa in optionerna och är alltså fri att lämna Apple. Enligt vänner till familjen så vill gärna Jonathan och Heather att deras tvillingsöner ska gå i skola i England. Paret äger en herrgård i Somerset som står tom större delen av året. Enligt uppgift finns inte heller någon möjlighet att jobba på distans och pendla till Apples huvudkontor. Väljer familjen att flytta hem till England så får någon annan ta över huvudansvaret hos Apple där det finns ett starkt designteam som jobbat tillsammans länge.

”Unfortunately he is just too valuable to Apple and they told him in no uncertain terms that if he headed back to England he would not be able to sustain his position with them.”