Microsoft fortsätter att mata på med riktigt snygg och smart reklam för nya Windows Phone 7. Det är härligt att se ett alternativt sätt att se på förhållandet människa/mobil.