Apple har öppnat upp möjligheten att använda alternativa utvecklingsmiljöer och programspråk för att utveckla appar för iOS. Så länge som dessa appar inte laddar ned ytterligare kod är det i princip fritt att använda vad som helst, även Flash, för att bygga appar. Dessutom öppnar de nya villkoren upp möjligheten för fler annonsnätverk som kan användas av appar.

Dessutom publicerar Apple nu äntligen riktlinjer för vad som accepteras och inte vid bedömning av inskickade appar. Slutklämmen i denna dokumentation är klart inspirerande.

”Thank you for developing iOS. Even though this document is a formidable list of what not to do, please also keep in mind the much shorter list of what you must do. Above all else, join us in trying to surprise and delight users. Show them their world in innovative ways, and let them interact with it like never before. In our experience, users really respond to polish, both in functionality and user interface. Go the extra mile. Give them more than they expect. And take them places where they have never been before. We are ready to help.”