Idag är det 15 år sedan Microsoft släppte Windows 95 som blev det första riktigt kompletta alternativet till Mac OS vad gäller operativsystem med grafiskt användargränssnitt. Apple hamnade rejält på efterkälken vad gäller grundstommen i operativsystemet och hämtade sig inte riktigt förrän med introduktionen av Mac OS X några år senare.

Electronista har en intressant artikel som berättar mer om hur viktig introduktionen av Windows 95 kom att bli för Microsoft. Ett av problemen för Microsoft idag är att så många hänger kvar vid det nästintill antika Windows XP.

”The software was considered the first modern OS at the time and was considered a major blow to then-struggling Apple. It introduced true multitasking to the mainstream as well as 32-bit computing with long file names and a much stronger emphasis on media playback.”