När Steve Jobs presentation av nya iPhone 4 inte gick som planerat klarade han ändå upp situationen galant. Genom att ha repeterat varje moment grundligt gick Jobs raskt vidare till nästa demopunkt och återkom till problemet sedan medhjälpare kollat upp vad som gick snett.

I detta fall var det frågan om en extremt stor mängd trådlösa basstationer som var igång samtidigt i konferenslokalen vilket störde webbuppdatering av iPhone 4.

Carmine Gallo som skrivit en bok om Steve Jobs presentationsteknik berättar mer om hur man bäst hanterar oförutsedda händelser vid presentationer i en läsvärd artikel av Thomas Wallgum.

”He’s so well prepared that he knew what was coming next. He had a backup and went back to the photographs without missing a beat. And it didn’t bring the whole presentation to a halt.”