Steve Jobs har genom kontakter med Kaliforniens guvernör Arnold Schwarzenegger bidragit till att en ny lag gällande organdonationer blivit antagen i delstaten. Nästa vecka är det ett år sedan Jobs fick en levertransplantation i Memphis, Tennessee. Anledningen till att han valde att ställa sig i kö för en ny lever där var att tillgången på donatorer är alltför låg i Kalifornien.

Den nya lagstiftningen innebär att de som får nytt eller förnyat körkort i Kalifornien måste ta ställning till donationsfrågan, istället för som tidigare helt på eget initiativ meddela att man vill få sin donationsvilja registrerad på körkortet. Den nya lagen innebär dessutom att USA:s första donationsregister kommer att upprättas.

I Kalifornien väntar ungefär 20000 personer på en organdonation. 20 procent av befolkningen har skrivit upp sig som organdonatorer. Med den nya lagstiftningen bör denna procentandel minst fördubblas.

”There were not enough livers in California to go around. I was advised by my Stanford doctors to enroll on a list at a Memphis hospital, because it was more favorable to get a liver there. […] Last year, 400 other Californians died waiting. I could have died.”

– Steve Jobs