AppleInsider tror att Apple kan komma att introducera HDMI–anslutningar till en del Macmodeller detta är. Främst gäller det Mac mini som av många används som mediacenter tillsammans med platt–TV som använder HDMI. HDMI skulle på dessa ersätta dagens DVI–anslutning. Den enda Appleprodukt som i dagsläget har HDMI–anslutning är Apple TV. Den som vill ha HDMI till Macar i dagsläget kan göra det med hjälp av mer eller mindre kompletta adapterkablar.

Prototyper av Mac mini med ny hårdvara från Nvidia har enligt rapporten även tagits fram. Det gäller MCP89 som är ersättaren till dagens kombinerade kringkrets/grafikkrets MCP79 som kompletterar Intels Core 2 Duo.