Sedan presentationen av iPad har många klagat på att multitasking saknas. Då inställer sig genast frågan vad man egentligen menar med multitasking. Adam C. Engst har gått igenom olika nivåer av multitasking grundligt i en läsvärd artikel.

iPhone OS har redan idag flera nivåer av multitasking, främst vad gäller Apples egna grundläggande appar. En alldeles grundläggande fråga är också om man med multitasking menar ett operativsystem som kan köra och/eller visa flera program samtidigt, eller möjligheten som användare att enkelt kunna se och växla mellan flera olika appar som visas parallellt.

Adam listar de olika metoder för att lösa uppgiften som används av iPhone OS idag och tar också en titt på möjliga lösningar som kan komma ifråga just för iPad och andra enheter som har tillgång till större skärm samt mer processorkraft och större minneskapacitet. Det visar sig att det finns många sätt att möjliggöra en naturlig hantering av olika uppgifter som kräver samarbete mellan appar.

”It’s easy to imagine wanting to use an iPad to read text in Mobile Safari, copy some text to a Pages document, and send that document to a colleague via Mail. That specific example may turn out to be possible with the current iPhone OS, but it points toward needing more ways for iPad apps to work together in the future.”