Nätet svämmar just nu över med rykten om Apples tablet och information om andra tillverkares desperata försök att ligga rätt i startgroparna när Apple presenterat sin version av vad en tablet ska klara av och hur den ska hanteras.

Några som presenterat lite extra skarpa tankar kring vad Apples tablet kan och borde vara är John Gruber, Andy Ihnatko, Jim Dalrynple, John Siracusa och Neven Mrgan. Alla dessa kännares artiklar är klart läsvärda och de är i stort sett ense om var Apple kommer att positionera sin tablet.

Vilken modell och kanal Apple kommer att välja för att publicera tidningar, magasin och böcker råder det däremot delade meningar om. Jag lutar åt tanken att Apple väljer att erbjuda ett enklare publiceringsverktyg som producerar innehåll i stil med iTunes LP med hjälp av mallar, helt enkelt ett iPublish. Den bästa kanalen för sådant innehåll blir iTunes Store.