Under nästa år bör vi kunna vänta oss nya versioner av iLife och iWork. Frågan är om dessa får efterledet ’10 eller ’11. Under tiden skyltar varken iLife eller iWork längre med ’09 på förpackningen, troligtvis för att inte kännas daterade när 2010 står för dörren.