Det av Sun utvecklade filsystemet ZFS som fick någon sorts halvdant stöd i Mac OS X Leopard, kommer inte att utvecklas vidare av Apple. Troligen ligger juridiska problem bakom beslutet att lägga ner all vidare satsning på ZFS. En positiv nyhet är dock att Apple tydligen håller på för fullt med att utveckla ett nytt modernt filsystem. Kanske något vi får se i Mac OS X 10.7 eller Mac OS XI.

”The writing’s been on the wall for this ever since 10.6 shipped with less support for ZFS than 10.5. There was unofficial “kinda sorta works” support for ZFS in 10.5, but none in 10.6.”