10/GUI from C. Miller on Vimeo.

10/GUI har tittat närmare på hur ett gränssnitt med multitouch skulle kunna fungera för en fullstor dator.