X-Ray – Apple iPhone 3GS from inside (clean version)

Röntgensyn, något man drömde om att ha som barn. Varför köpte jag aldrig de där röntgenglasögonen i Hobbexkatalogen 1973? Så här ser i alla fall en röntgad iPhone 3GS ut i snygg rotation.