Inbakad i betautgåvan av iPhone OS 3.1 finns uppgifter om en produkt från Apple som varken är listad som iPhone eller iPhone. Benämningen iProd1,1 tyder på att det är en skarp produkt (prototyper verkar dyka upp med beteckningen xxx0,1) som Apple testar. Kanske det är den mytiska tabletdatorn som är på gång redan i september när Apple vanligtvis presenterar nya iPodmodeller.

”What we are willing to bet on is that with a 1,1 moniker the product will see public release soon—perhaps as early as September, when Apple typically unveils new iPods. Start saving folks… the time for the mystery iProd is nigh!”