Den kom, köptes och tog slut. Som befarat verkar den globala törsten efter iPhone 3GS ha inneburit att premiären i Sverige drabbades av alltför klen tilldelning, vilket tycks gälla samtliga mobiloperatörer. De som förhandsbeställt eller köat kan ha fått tag i en iPhone 3GS under premiärdagen. Vi andra får otåligt vänta upp till några veckor extra beroende på vilken modell som önskas.