Apple, AT&T och Google har inkommit med svar till den amerikanska myndigheten FCC kring omständigheterna för att applikationen Google Voice inte blev godkänd för iPhone och App Store. Apple som är huvudansvarig i frågan har valt att publicera hela sitt svar på sin webbplats. Texten är klar och välskriven och rätar ut de flesta frågetecknen kring hela processen.

John Gruber har som vanligt en bra genomgång av det Apple säger i sitt svar till FCC. Den som vill ta en titt på svaren från AT&T och Google kan hitta dessa hos Engadget.

Det som är mest intressant är informationen på slutet kring hur testandet och bedömningen av inskickade applikationer går till. För första gången avslöjas lite mer kring omfattningen av arbetet. Mer än 40 personer jobbar heltid med att testa applikationer inför eventuellt godkännande.

Apple tar emot ungefär 8500 nya applikationer och uppdateringar per vecka. 20 procent av ansökningarna nekas i sitt första utförande. De flesta avslag beror på tekniska problem hos applikationerna. På något mindre än två år har mer än 200000 applikationer och uppdateringar granskats. 95 procent av alla applikationer godkänns inom 14 dagar från inlämnandet.

Apple har också inrättat en högre instans för att hålla koll på hanteringen och fastställa de regler som ska gälla vid bedömningen av applikationer.

”There are more than 40 full-time trained reviewers, and at least two different reviewers study each application so that the review process is applied uniformly. Apple also established an App Store executive review board that determines procedures and sets policy for the review process, as well as reviews applications that are escalated to the board because they raise new or complex issues. The review board meets weekly and is comprised of senior management with responsibilities for the App Store.”