iPhone 3.0 Apps

Det gäller att vara försiktig med avancerade applikationer för iPhone.