Save the world every 108 minutes… on your iPhone

Är du är ett fan av tidiga omgångar av LOST så finns nu ett passande program för din iPhone. Doomsday Terminal kräver att du matar in en sifferkod varje gång larmet ljuder med 108 minuters upprepning. Det finns även en topplista för den som lyckats hålla liv i jorden längst på detta sätt.