Microsoft har nyligen släppt sin senaste webbläsare Internet Explorer 8. Självklart ville många webbutvecklare se hur Microsoft lyckats med att följa den webbstandard som all modern webbutveckling bygger på. Inte minst intressant är Acid3 som är ett grundligt test av korrekt hantering av DOM, CSS, SVG och annat godis i kombination.

Målet är att nå 100 poäng av 100 på detta test. Hur klarade sig då IE8 undrar vän av webbordning? IE8:s resultat 20/100 är katastrofalt när till exempel Safari 4 klarar full pott, 100/100.

IE8 är ett steg på vägen mot webbstandard för Microsoft, men det gäller att ligga i framkant för att hänga med. Dags att skärpa sig och komma med i matchen för jätten i Redmond.