Adam Reeder är en skulptör som gett sig på att blanda figurer från den grekiska mytologin med modern teknik. Pan med iPhone i brons har vunnit pris och Zeus med iPhone samt Atlas med gigantisk iPhone är under produktion.