Det är inte bara Steve Jobs som har förmågan att hålla inspirerande presentationer. När Bill Gates får prata engagerat om hjärtefrågor utan hinder av krånglande Windowsmjukvara blir det riktigt, riktigt bra.