UNIX anger datum och tid med ett tiosiffrigt tal. Nu dröjer det inte länge innan denna tidskod visar den sköna sifferföljden 1234567890. Följ den dramatiska uppräkningen live.