Steve Jobs fyller idag 54 år. De sällsynta bilderna på en mer privat och avslappnad Steve tillsammans med makan Laurene Powell Jobs, kommer från parets lokala Apple Store i Palo Alto på premiärdagen för iPhone 29 juni 2007. Utan den dagliga pressen att driva Apple kommer förhoppningsvis Steve tillbaks och presenterar nästa version av iPhone till sommaren.”Steve Jobs was born on February 24, 1955 in San Francisco. He was an orphan and was adopted by a local couple, Paul and Clara Jobs, who lived south of the Bay Area — in what would later be known as Silicon Valley.”