Med hjälp av licensiering av Microsoft Exchange ActiveSync kan nu flera av Googles gratistjänster synka mot iPhone och andra mobiler med push.

Google Sync for Mobile