Det trogna och svenskutvecklade serviceverktyget Cocktail kan i sin senaste version hitta och ta kål på många av de Trojaner som börjat dyka upp till Mac i takt med ökad popularitet. Det är inte lätt att snika in en Trojan i en Mac. Den kanal som visat sig mest framgångsrik för fula tricks är att bädda in den elaka koden i populära programpaket som [k]rackats och lagts ut genom populära fildelningstjänster.

Cocktail 4.3 ska bland annat ta hand om följande fulingar: Services.A, iServices.B, RSPlug.A, Jahlav.A, Leap.A, Astht.A, Astht.B och PokerStealer.