Macworld Expo har goda utsikter att klara sig bra även utan Apple som utställare och draglok. Det finns idag sådan kraft i Macvärlden att en stor mässa kan vara tillräckligt attraktiv utan moderskeppets närvaro.

På många sätt finns möjligheten att utveckla ett event som kan bli mer levande än idag när Apple dominerat Macworld Expo. Det menar i alla fall Tom Yager som skrivit en intressant artikel om de möjligheter som öppnat sig inför framtiden.

”The future of Macworld Expo doesn’t hinge on Apple’s presence. It needs some change, starting with a date that doesn’t overlap with the massive Consumer Electronics Show. I’d like to see a name change to something more inclusive than “Mac” so that iPhone and cross-platform products can get appropriate billing. I wonder who might be featured in future keynotes, but I expect the show overall will be more exciting due to the lack of need to avoid making its headliner angry.”

En titt runt en del av mässområdet visar att det är en hel del intressant aktivitet under mässan som inte har med nya produkter från Apple att göra. Nikon verkar förresten ha varit väldigt framme med att få ut sin Schwag Bag till mässdeltagarna. Det är gula Nikonpåsar på nästan alla bilder från mässan.

Macworld 2009 – A walk through South Hall