Computerworld har gjort ett dussin nedslag bland lyckad och mindre lyckad reklam för Macintosh sedan starten 1984. Självklart startar man med den klassiska 1984 och avslutar med ett smakprov från Get a Mac.

1984 Apple’s Macintosh Commercial

15 funny Apple ads