Mer förmänskligad reklam i multibannerformat från Get a Mac. Denna gång handlar det om Apples excellenta resultat vad gäller kundnöjdhet.

Apple Get a Mac Website Ad – Mac Customer Satisfaction